華數云

×
×
1G
2G
3G
4G
5G
6G
8G
SSD Cloud
  • 1G
  • 2G
  • 3G
  • 4G
  • 5G
  • 6G
  • 8G
1G
選擇帳單分期:
當前合計:
159
小計:
159
云主機Cloud 1G

單核

1G

20G

10M

1個IP

?

配置選項

域名 *

增加一個10G的新硬盤 -

免費增加10G硬盤

。
有 (*) 號為必填項

訂單詳情

描述 價格
SSD Cloud - 1G
¥159 CNY
總計: ¥159 CNY 月付

選擇支付方式

客戶信息

  • 新客戶
  • 已注冊
鍵入圖片中的字符
刷新

備注/附加信息


我已閱讀并同意 服務協議 繼續

近期股市行情分析